Information från styrelserna


§12 Info att lägga ut från mötet till medlemmarna 
 
Saker är på gång rörande anläggningarna. 
 
-Arkitekt är anlitad för att rita upp hur man kan omdisponera Rommes saloon och Cafédel. 
-I Rättvik bygger man en ny hästägarlounge i slogboden. 
-Lösningar för travskolans lokaler på Romme håller på att ta form.
 
Samarbeten med idrottsföreningar är under process. 
 
Totohallen på Romme hyrs ut till diverse tillställningar som ger ekonomiskt inflöde. 
 
Dalatravets representanter på ST s konsortiemöte rapporterade om vad som diskuterades där. 
 
Det handlade om alltifrån ATG’s ägarstyrning, till bevakning av utläggen av tävlingsdagar. 
 
Dalatravets representanter förde fram synpunkter rörande lägsta prissumma i vardagstravet som vi menar absolut inte ska ligga lägre än 20 tkr vilket är dagens golv för förstapris. Viktigare att detta upprätthålls än att höja prisnivåerna i STL loppen, vilket föreslagits av ST. 
Dalatravets representanter var också aktiva i dialogen runt framtida fördelningssystem till banornas anslag där vissa premisser behöver ses över. 
Spelskatten kommer att höjas från 18% till 22% motsvarande 200 mkr per år, men halvårseffekt 100 mkr 2024. Vilket kommer att påverka banornas ersättning. 
ATG s rapport från första kvartalet var positiv och det är hästspelet som går bäst. 
ATG’s ägarstyrning: alla underlag ligger hos finansdepartementet för intresserade att ta del av. Det verkar vara mycket som pekar för att travet och galoppen tar över ägarstyrningen. 
Avtalet med Danmark löper vidare. 
Ungdom och travskola. 
Mycket glädjande är att 9 Travskoleledarassistenter från Romme och Rättvik har gått kursen TLA 3 under påsklovet. 
Fricks Dalatalanger är i full aktivitet.
 
Hälsningar styrelserna Dalatravet

Publicerad onsdag 15 maj 2024. sven.eriksson@rattvik.travsport.se