Siljansbygdens Travhästägareförening

Vi arbetar för bättre villkor för hästägarna.


  • Vi arrangerar provloppen.
  • Vi har hand om vakthållningen mellan stallbacke och publikplats.
  • Vi arrangerar travresor m.m.

STYRELSENsiljans_bygdens_hastagarforening_logga.gif

Ordförande: Gunnar Lassis

e-post:g.lassis@telia.com

Sekreterare: Ylva Beronius
070-585 56 68
e-post: ylvaberonius@hotmail.com

Kassör: Lars Throgen
070-643 89 28
e-post: lars.throgen@gmail.com

Ledamöter:
Vice ordf: Roger Åström
Berit Gunnarsson
Sofie Carlberg

VILL DU BLI MEDLEM? SÄTT IN 200 KR PÅ BG: 5694-0273


sven.eriksson@rattvik.travsport.se