Siljansbygdens Travhästägareförening

Vi arbetar för bättre villkor för hästägarna.


  • Vi arrangerar provloppen.
  • Vi har hand om vakthållningen mellan stallbacke och publikplats.
  • Vi arrangerar travresor m.m.

STYRELSENsiljans_bygdens_hastagarforening_logga.gif

Ordförande: Hans Åkerman
070-598 15 67
e-post: hans.akerman72@gmail.com

Sekreterare: Berit Gunnarsson
070-333 28 12
e-post: berit_gunnarsson@hotmail.com

Kassör: Lars Throgen
070-643 89 28
e-post: lars.throgen@gmail.com

Ledamöter:
Per Lisell, 070-331 90 32
Ewa Nissas
Eva Pellas

VILL DU BLI MEDLEM? SÄTT IN 200 KR PÅ BG: 5694-0273


info@dalatravet.se