Foto: TR Bild

Siljans Travsällskaps styrelse

DalaTravet Rättvik drivs av Siljans Travsällskap, en ideell förening. Sällskapet har 70 medlemmar, styrelsen består av sju personer.


Travbanan ligger i Hedslund 1 km norr om Rättvik.
Travsällskapet bildades 1919. Travbanan invigdes 1955.
Dalatravet Rättvik anordnar travtävlingar ca 20 gånger per år.

Rättviks region omfattar Leksand och Falun i söder till Norra Dalarna med Idre och Sälen. Inom regionen finns nio professionella travtränare som tränar ca 150 hästar, samt ca 100 amatörtränare med ca 500 hästar.

STYRELSE

Sven Eriksson (ordf)
Roger Åström (v ordf)
John Backlund
Tina Englund
David Nylander
Johan Utbys
Gunnar ÅkermanNationellt drivs travsporten av Svensk Travsport (ST).
ST: tel 08-475 27 00


sven.eriksson@rattvik.travsport.se