Tävlingsrutiner Rättvik

Välkommen med din tävlingshäst till Rättvik. Här nedan finns några viktiga saker som kan skilja sig från din ”hemmabana” och är bra att känna till.


Alkotest
Utförs på inskrivningen på samtliga körsvenner aktuell tävlingsdag.

Bestraffning, förhörsrum
Förhörsrummet ligger vid inskrivningen samt vid omklädningsrummet i gäststallet. Meddelas på resultatlistor. Måldomaren kontaktar ekipagekontrollanten som meddelar de aktiva under tävlingsdagen. Ansvaret är dock alltid den aktives att informera sig om ev. bestraffningar.

Boxlista
Finns uppsatta vid stallbacksentrén, omklädningsrummet vid gäststallet samt vid inskrivningen. Ev. synpunkter på rengjord box skall alltid anmälas till inskrivningen för åtgärd.

Defilering
Samling sker på defileringsvolten på innerplan. Utrop i högtalarna på stallbacken sker, 5 minuter, 3 minuter samt en minut före defileringen. Defilering kan ske med checkrem anspänd. Defilering sker i rätvarv, från ca 500 kvar och förbi måldomartornet.

Diskvalifikation
Via högtalare som bryter löpningsreferenten. Den diskvalificerade hästens nummer visas på digitala skärmar som är placerade på innerplan.

Dopingprov
Provtagningsstallet ligger bredvid stall E och är skyltat med ”sjukstall”. Där finns fyra boxar samt möjlighet till dusch.

Hovslagare saknas.

Hästambulans/hästtransport
Kontakta inskrivningen.

Hästshop
Under tävlingsdagarna är Anderssons Hästsport på plats. Man kan även förhandsbeställa varor, tel. 070-910 0191.

Identifiering
Sker i sjukstallet/provtagningsstallet. Häst skall visas upp för hand, tränsad samt utan bandage eller annan utrustning. Nummerbrickor Hämtas i inskrivningen och återlämnas väl rengjord.

Prisceremonier
Prisutdelning sker i nya vinnarcirkeln (publiksidan). I samband med prisutdelning är värmning på stora banan endast tillåten i rätvarv på de inre spåren. Även lilla banan kan användas för värmning. Då sker värmning i bakvarv.

Provstarter
Direkt efter defilering skall provstart ske i tävlingsmässigt tempo på publiksidan. Provstarter med startbil finns angivet i travprogrammet och sker en timme före första start. Provtagning Provtagningspersonal möter hästen då den lämnar banan efter avslutat lopp och följer med den till provtagningsstallet.

Sko- och vagninfo
Sko- och vagninfo (1 mars - 30 november) skall lämnas senast 15 minuter innan lopp 1. Varje tränare kan göra detta på förhand via sitt användare konto på travsport.se eller lämna sko- och vagninfot på inskrivning.

Veterinär
Finns vid inskrivningen. Vid olycksfall kontakta inskrivningen eller annan personal. Första hjälpen tavlor finns vid inskrivningen, stallserveringen, startpersonalen. Det finns också en sjukvårdare/läkare på plats på anläggningen. Telefonnummer till sjukvårdare 076-797 3549.

Utrustning
Defilering får ske med checkrem anspänd.

Värmning
Värmning sker på stora banan i rätvarv (tre inre spåren) eller bakvarv (tre yttre spåren). Du kan med fördel också värma på lilla banan (bakvarv, se körriktningspil) Möjlighet finns också att värma på rakbanan (Dock ej under V75-dag, midsommar, större dagar under juli månad). I samband med prisutdelning är värmning på stora banan endast tillåten i rätvarv. Även lilla banan kan användas för värmning. Då sker värmning i bakvarv.

Telefonnummer
Sekretariat 0248–130 25 Inskrivningen 0248–130 27 Vaktmästare 073–617 11 32


sven.eriksson@rattvik.travsport.se